Przeszukaj naszą stronę internetową

Warunki korzystania

Witamy w witrynie internetowej Euro-Locks Sp. z o. o. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz i wyrażasz zgodę na poniższe zasady i warunki.

Jurysdykcja

This website is managed and operated by Lowe & Fletcher Ltd from the United Kingdom.  It is governed and is in compliance with English law.  If you access this site from outside of the United Kingdom, you do so on the understanding that we are not responsible for specific compliance and applicable local laws or any liability arising in respect of those laws.  English Law and English Courts have exclusive jurisdiction.

Prawa autorskie

The site and all copyright contained within it is owned by Lowe & Fletcher Ltd and any of its legal entities unless stated otherwise.  You can print off or download one copy of such material for your personal use.  Lowe & Fletcher Ltd should always be acknowledged as the source and owner of the material.  The materials should not be reproduced, copied, published or transmitted, modified or distributed in any way without the prior written consent of Lowe & Fletcher Ltd.

The content of the website and materials may not be copied for commercial use.

If you have any specific requests regarding copyright please contact the Group Marketing Department of the Lowe & Fletcher Group.

Znaki towarowe

All trademarks on this website, unless otherwise stated are subject to trademark rights for Lowe & Fletcher Ltd and its companies. This applies to brands, logos and emblems.

Dokładność i poprawki

This is a dynamic website and it is our intention to update the content regularly and with the greatest degree of accuracy. We reserve the right to edit, change or delete any material from the site. Visitors to the site our bound by any such revision and it is recommended you visit this page to review our terms each time you visit the site.

Every effort is made to include accurate and current information on the site.  However, we cannot make any guarantees or assume any responsibility for any errors, omissions, completeness or accuracy on the site.

Wirusy i hakerzy

You must not misuse the Lowe & Fletcher Ltd website by knowingly introducing viruses, Trojans, worms, logic bombs or other materials or actions which are malicious or technologically harmful. You must not attempt to gain unauthorised access to the website or the server on which the website is stored or associated server, computer or databases connected to the website.  You must not attack the website via a denial-of-service attack or a distributed denial-of-service attack.

Any breach of the above provision by visitors to the site is a criminal offence under the Computer Missue Act 1990.  Any such breach we will report to the relevant law enforcement authorities and we will fully cooperate with those authorities in disclosing your identity. If you breach these provisions your right to use the website will cease immediately.

We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-of-service attack, viruses or any other harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or materials due to using our website or to your downloading of any materials posted on it or on any linked websites.

Linkowanie do witryn internetowych Grupy Lowe & Fletcher

You can link to our home page, providing you do so in way that is fair and legal and does not damage our reputation or take advantage of it.  You must not establish a link in such a way as to suggest any form of association, approval or endorsement on our part where none exists.  You may not create a link from a website which is not owned by you.

The website can only be linked to the home page.  We reserve the right to withdraw linking permission without any notice.

Linkowanie z witryn internetowych Grupy Lowe & Fletcher

From this site links can be made to other websites of the Lowe & Fletcher Group and external sites.  Any external sites are completely independent of this site and Lowe & Fletcher Group sites.  We accept no responsibility for and do not endorse the content of these websites.  Other Lowe & Fletcher Group websites have their own terms of use and disclaimers.

Wyłączenie odpowiedzialności

All implied warranties are excluded to the fullest extent permitted by English law.  In using this site you agree not rely on any information contained in it.  Under no circumstances shall we be liable for any direct, incidental, special, consequential, indirect loss or damages that result from using material on this site or any website linked to the site or service offered on the site.

Polityka prywatności

The Lowe & Fletcher Group takes the protection of personal data very seriously and this privacy policy outlines the measures we undertake to protect all visitors to our site:

You do not need to give any personal information to access the Lowe & Fletcher Ltd website without telling us who you are ensuring you of total anonymity.

We only collect data like the name of your internet service provider (IP address), the web page your visit originated from, the date and time of your visit, the web pages visited and time spent on each page.  This information is purely for statistical purposes and helps us measure the success of our website, enabling us to improve and update the site.  Any such information is gathered globally and not individually.  This information is not linked to any identifying personal information about you and is totally anonymous.

We do not collect any personal information other than that which is submitted to us through online forms or via the email contact details provided. Any information sent via email is only used for the purpose of which it was sent and will never be released to any third parties.

If you have any further questions regarding our Privacy Policy please contact the Lowe & Fletcher Group.

Pliki cookie

The Lowe & Fletcher Ltd website employs Cookies to enhance your visit and use of our website.  A Cookie is a small data file which is stored on your computer or devices hard drive the first time you visit our site and enables our systems to recognise your device on return visits.

Most browsers are configured to accept cookies automatically.  However, you can configure your browser to reject cookies or display them for you to accept on visiting the website for the first time.

If you have enabled Cookies in your browser on visiting our website, this indicates that you want the best experience on using our site and you agree to the use of cookies.

Informacja o ochronie danych osobowych (dla klientów sklepu)

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Euro-Locks Sp. z o.o.
 1. Dane administratora:ul. Pawła 29, 41-708 Ruda Śląska
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z realizacją umowy (przy złożenu zamówienia).
 1. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)
 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź gdy dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 1. Euro-Locks Sp. z o.o. nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 1. Jeżeli uzna Pan/Pani, iż Euro-Locks Sp. z o.o., jako administrator danych, przetwarza je w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ma Pan\Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących postępowania ustawowego jest obowiązkowe, w pozostałym jest dobrowolne.
 1. Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.